co nowego

Co nowego w wersji:

 

interCAD PL w.2.57 (07.02.2002)

W wersji 2.57.00.116 programu interCAD PL wprowadzono następujące zmiany w stosunku do wersji 2.56:

Znacznie przyspieszono wczytywanie rysunków w formacie ICW. Dla dużych rysunków zawierających kilkaset tysięcy składników oraz kilka lub kilkadziesiąt tysięcy obiektów szybkość wczytywania rysunku wzrosła blisko czterokrotnie. Ze względu na optymalizację, szybkość wczytywania poszczególnych fragmentów rysunku jest zmienna - przy dużych rysunkach może nastąpić zjawisko pozornego zatrzymania się procesu wczytywania (wskaźnik optyczny zatrzymuje się na chwilę, czasem na kilka sekund). "Zatrzymanie" jest tylko pozorne (optyczne). W rzeczywistości rysunek jest wczytywany ciągle.

W poleceniu REF (rysunki referencyjne) dotychczasowe ustawienia kolorów wyświetlania wektorowych rysunków referencyjnych rozszerzono również na drukowanie tych rysunków na drukarkach kolorowych. W wersji 2.57 referencyjne rysunki wektorowe mogą być drukowane w kolorach zdefiniowanych przez użytkownika.

Do polecenia TEN (narzędzia tekstowe) dodano nową funkcję "Rozwijaj teksty specjalne". Funkcja umożliwia zamianę tekstów specjalnych rozpoczynających się od znaków dolara ($) oraz procentu (%) na ich rozwinięcia (czyli na teksty które są wyświetlane). Oznacza to, że odwołania do atrybutów lub słowników zamieniane są na wyniki tych odwołań. Można podać wzorzec dla tekstów które mają być rozwinięte. Funkcja sprawdza wszystkie teksty rysunku.

Przykłady:

Przykład polecenia w trybie pasywnym:

TEN(opt=5,text="*")

W poleceniu ODC (kreślenie odcinków) na prośbę użytkowników wprowadzono zmianę, która powoduje że polecenie nie uaktywnia ostatniego kąta kreślenia i trybu prostopadłego - zawsze startuje w trybie swobodnym lub określonym przez parametry wywołania.

Zoptymalizowano funkcję transformującą obiekty wektorowych rysunków referencyjnych. Dzięki optymalizacji wyeliminowano pozorne znikanie składników z niektórych obiektów referencyjnych. Znikanie to było spowodowanie nakładaniem się na siebie kolorów z pisaków rysunku podstawowego i rysunków referencyjnych, co powodowało, że ich odwzorowanie na ekranie nie było widoczne.

Zoptymalizowano również wyświetlanie kreskowania w wektorowych rysunkach referencyjnych.

Przywrócono usunięte w wersjach poprzednich zapamiętywanie liczby odcinków kreślonych przy pomocy polecenia ODC. Liczba wykreślonych odcinków zapisywana jest do rejestrów jako parametr OSTATNIA.LICZBA polecenia ODC.

 


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 29.04.2003