wybrane aplikacje mechaniczne

 

 

Wymiarowanie

dim_sample.gif (3159 bytes)Wszyscy użytkownicy programu interCAD PL zgodnie twierdzą, że wymiarowanie jest jedną z najwygodniejszych funkcji programu. Jest ono maksymalnie proste w użyciu, szybkie w tworzeniu i elastyczne w dopasowywaniu się do specyficznych sytuacji. Osiągnięto to dzięki minimalnemu dialogowi z użytkownikiem prowadzącemu do uzyskania najczęściej stosowanej postaci wymiarowania i rozbudowaniu lokalnego menu oferującego bogaty zestaw opcji konfiguracyjnych. Opcje te zostały zaprezentowane w części "Interfejs użytkownika / Definiowanie sposobu działania poleceń".

Kreślone wymiarowanie jest w pełni dynamiczne, pozwalając użytkownikowi na umieszczenie liczby oraz linii wymiarowych w najbardziej dogodnym miejscu na rysunku. W trakcie wymiarowania użytkownik może dokonać wielu zmian, na przykład wybierać typy zakończeń linii wymiarowej, ustalać liczbę miejsc wyświetlanych po przecinku, zażyczyć sobie wymiarowanie z odchyłkami lub pasowaniami, zmienić wartość liczby wymiarowej.

Obsługiwane są następujące rodzaje wymiarowania: długości, promienia, średnicy, kąta, fazki, współrzędnych, a także wymiarowanie łańcuchowe, połówkowe, od wspólnej bazy i w prostokątnym układzie współrzędnych.

 

Tolerowanie kształtu i położenia

Program interCAD PL umożliwia dynamiczne tworzenie dowolnie skomplikowanych tolerancji kształtu i położenia. Symbole tolerancji i baz reprezentowane są jako obiekty, pozwalając tym samym na dokonywanie wielu modyfikacji bez utraty kształtu symbolu. Na przykład możliwa jest zmiana wartości tolerancji; wówczas wielkość ramki tolerancji automatycznie dopasuje się do nowej długości tekstu. Obsługiwane są następujące rodzaje tolerowania: tol_sample.gif (2886 bytes)

Rysunek zamieszczony powyżej ilustruje różne warianty tolerowania symetrii.

Kreskowanie

hth_sample.gif (8090 bytes)Kreskowanie obszarów - czynność tradycyjnie skomplikowana - w programie interCAD PL nie przedstawia żadnej trudności. W zdecydowanej większości przypadków, dzięki 'nauczeniu' programu logiki rysunków mechanicznych, w celu zakreskowania pewnego obszaru wystarczy jedynie wskazać kursorem dowolny punkt leżący wewnątrz obszaru. Znaleziony zostanie wówczas najmniejszy obszar, ograniczony liniami mogącymi tworzyć kontur. Na rysunku zamieszczonym obok każdy z obszarów może być zdefiniowany automatycznie. Dzięki temu zakreskowanie nawet tak złożonego rysunku wymaga zaledwie kilku minut pracy.

Na kolejnym rysunku pokazano fragment typowego rysunku mechanicznego. Centralny obszar na rysunku jest stosunkowo złożony - przecinają go liczne odcinki, które powinny zostać zignorowane w trakcie poszukiwania konturu. I dzieje się tak w rzeczywistości - wszystkie linie gwintowe, odnośniki i symbole wymiarowania automatycznie wykluczone zostają z konturu.

Istnieje również możliwość automatycznego definiowania obszaru maksymalnego, a także możliwość definiowania dowolnego obszaru ręcznie, gdzie program nie wykazuje się żadną inteligencją. Specjalne funkcje ułatwiają znajdywanie miejsc, w których obszary nie są domknięte.

Zakreskowane obszary mogą być modyfikowane, kreskowanie dopasowuje się wówczas automatycznie do nowego konturu.

Listy części

pnr_sample.gif (2886 bytes)Drugą po kreskowaniu najbardziej żmudną pracą przy kreśleniu metodami tradycyjnymi jest sporządzanie list części. Program interCAD PL redukuje do niezbędnego minimum pracę potrzebną do stworzenia listy części. Sprowadza się ona w zasadzie do naniesienia na rysunku odnośników do części mających występować na liście (patrz rysunek obok) i kliknięcia ikonki polecenia które tworzy tabelkę i automatycznie wypełniania ją kolejnymi pozycjami.

W trakcie nanoszenia odnośników użytkownik może spowodować, aby informacje wyświetlane w liście dla danej pozycji pobierane były z opisu wskazywanej części, z innego rysunku, może także wprowadzić je ręcznie.

Wszystkie części pochodzące ze zrealizowanych w programie interCAD PL Polskich Norm posiadają już niezbędne opisy.

pli_sample.gif (2500 bytes)Kolejny rysunek przedstawia fragment przykładowej listy części. Kształt tabeli, szerokości poszczególnych pól oraz rodzaj wyświetlanych informacji definiowane są dowolnie przez użytkownika. Zawartość tabeli może zostać automatycznie uaktualniona po dokonaniu zmian na rysunku. Możliwe jest również zapisanie zawartość tabeli do zewnętrznego pliku dyskowego. Program umożliwia także tworzenie zbiorczych list części znajdujących się na różnych rysunkach.

Kreślenie odcinków równoodległych

mpl_sample.gif (2596 bytes)Jedno z częściej wykorzystywanych poleceń programu umożliwia kreślenie kilku (od 1 do 16) odcinków równoodległych. Każdy z odcinków może posiadać różne atrybuty oraz być automatycznie umieszczany na innej płaszczyźnie. Kolejne segmenty mogą być automatycznie zaokrąglane na jeden z kilku sposobów wybranym przez użytkownika promieniem.

Polecenie wzbogacone zostało o szereg dodatkowych funkcji, na przykład sumowanie długości kreślonych linii i uaktywnianie alarmu w przypadku przekroczenia zadanej długości. Parametry zestawów linii mogą być zapisywane w tekstowych plikach konfiguracyjnych.

Rysunki izometryczne

iso_sample.gif (1918 bytes)W programie interCAD PL istnieje możliwość łatwego sporządzania rysunków w rzucie aksonometrycznym izometrycznym.

Specjalne polecenie powoduje przestawienie programu w tryb kreślenia izometrycznego, w którym kreślone odcinki dostosowują się automatycznie do najbliższego dozwolonego kierunku kreślenia izometrycznego.

Istnieje możliwość przekształcenia dowolnego rysunku płaskiego do wybranego rzutu izometrycznego - górnego, przedniego lub bocznego. Dodatkowe polecenia ułatwiają kreślenie dowolnie skomplikowanych brył izometrycznych.

Połączenia spawane

weld_sample.gif (6695 bytes)

Moduł połączeń spawanych umożliwia łatwe umieszczanie uproszczeń rysunkowych symbolizujących połączenia spawane i powierzchnie napawane. Moduł posiada bogatą bibliotekę typów spoin oraz pełny numeryczny wykaz metod spawania. Bogato ilustrowany interfejs użytkownika zwalnia od pamiętania wielu szczegółów technicznych związanych ze spawaniem.

 


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2001