otwartość programu

 

 

Jawne formaty zapisu plików

Wszystkie pliki programu interCAD PL m.in. pliki rysunków, pliki konfiguracyjne zapisane są w postaci tekstowej, bardzo przejrzystej i zwięzłej. Opis struktury plików konfiguracyjnych zamieszczony jest w dokumentacji programu. Umożliwia to łatwe pisanie programów analizujących oraz stanowi naturalny interfejs wykorzystywany przez inne programy. Poza tym już niejednokrotnie format tekstowy umożliwił odzyskanie rysunków z uszkodzonych dysków twardych.

Łatwe konfigurowanie programu

Użytkownik na możliwość dostosowania do swoich potrzeb pasków z narzędziami programu. Możliwe jest usunięcie z każdego paska niewykorzystywanych przycisków lub dodanie innych. Można łatwo przenosić przyciski pomiędzy paskami.

W programie dostępne są również narzędzia umożliwiające tworzenie oraz definiowanie własnych menu, zarówno tekstowych jak i graficznych (pasków narzędzi).

Istnieją polecenia ułatwiające konfigurowanie różnorodnych parametrów programu oraz poszczególnych poleceń.

Możliwość tworzenia własnych poleceń i aplikacji

Dla bardziej zaawansowanych użytkowników i dealerów dostępna jest Biblioteka Programisty umożliwiająca tworzenie nowych poleceń i rozszerzeń programu. Oferuje ona bezpośredni dostęp do poleceń programu, rysunków w pamięci, zawartości rysunków, funkcji graficznych, geometrycznych. Ponieważ Biblioteka Programisty oparta jest o standardowy mechanizm automatyzacji OLE, własne rozszerzenia wykonywane mogą być w praktycznie dowolnym języku programowania dla Windows 32-bit. Najczęściej używane są do tego celu języki Visual Basic, Delphi oraz MS Access.

Współpraca z innymi programami

Program interCAD PL umożliwia wymianę informacji z innymi programami CAD poprzez format DXF. Rysunki z innych programów wczytywane mogą być poprzez format WMF z wykorzystaniem schowka Windows. Program interCAD PL wczytuje i zapisuje także bezpośrednio rysunki z formatu W2D wykorzystywanego przez program wellCAM ME w.10.x

Ponadto ze względu na łatwość tworzenia (przy pomocy Biblioteki Programisty) własnych specjalistycznych poleceń możliwe jest stworzenie interfejsu do praktycznie dowolnego programu.


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2001