pytania i odpowiedzi

 

Poniżej przedstawiono najczęściej zadawane pytania użytkowników programu interCAD PL.

P01: Mam rysunek, którego nie mogę wydrukować - drukarka drukuje go do ok. 1/3, reszta strony jest pusta. Drukowałem już tym samym programem z powodzeniem wiele podobnie złożonych rysunków.
O: Drukarka ma za mało pamięci. Pomóc może przełączenie opcji we właściwościach drukarki z drukowania grafiki wektorowej na grafikę rastrową - zmniejsza to obciążenie pamięci drukarki i ułatwia jej pracę.
Jeżeli to nie pomoże, można spróbować wydrukować rysunek do pliku a następnie wysłać go do drukarki np. poleceniem DOS:
copy nazwa_pliku port  /b
Przykład:  copy  c:\rysunki\rysunek01.prn  lpt1  /b

P02: Jeżeli w trakcie wskazywania punktu lub składnika omyłkowo wcisnę prawy przycisk myszy - otwiera się lokalne menu, którego nie mogę bezpiecznie zamknąć - przyciśnięcie klawisza <Esc> zamyka menu, ale przerywa też aktualne polecenie.
O: Aby zamknąć lokalne menu bez wybierania żadnej opcji wystarczy kliknąć ponownie prawym przyciskiem myszy poza obszarem menu.

P03: Od niedawna program interCAD zaczął sprawiać liczne problemy - czasami nie działa polecenie kreślenia łuku opartego na trzech punktach, innym razem nie mogę zakreskować prostego obszaru. Nie miałem do tej pory takich problemów.
O: Prawdopodobnie podczas instalacji jakiegoś oprogramowania podmienione zostały systemowe pliki na wersję wcześniejszą. W większości przypadków problem ten rozwiąże ponowna instalacja programu interCAD PL, gdyż odtworzy ona nowsze pliki systemowe wykorzystywane przez program.

P04: W jaki sposób mogę szybko przenieść zbiór składników na inną warstwę? Wskazywanie każdego składnika i edytowanie jego warstwy jest bardzo czasochłonne.
O: Można w tym celu skorzystać z polecenia POK. Po uaktywnieniu docelowej warstwy wystarczy w definicji polecenia (lokalne menu, konfiguracja przypisywania) wybrać przypisywanie jedynie aktualnej warstwy, a następnie wskazać zbiór składników, który ma zostać zmodyfikowany.

P05: interCAD nie chce startować! Przy starcie pojawia się komunikat o jakimś błędzie w module MFC42.DLL.
O: Program interCAD PL do poprawnej pracy wymaga pliku MFC42.DLL w wersji co najmniej 6.0. Niestety, pewne programy w czasie instalacji  podmieniają go na wersję wcześniejszą, najczęściej 4.x., zawierającą wiele błędów. Na domiar złego plik MFC42.DLL może występować na dysku wielokrotnie, w folderach poszczególnych programów. Aby usunąć ten problem, należy:
  1. Usunąć z dysku wszystkie pliki MFC42.DLL znalezione w folderach innych niż Windows\System lub Windows\System32
  2. Zainstalować program interCAD ponownie (lub przynajmniej skopiować z płyty CD z folderu \System\ plik MFC42.DLL do folderu \Windows\System\)
  3. Wykonać z folderu interCAD\Bin program icadCNF.exe i przywrócić wszystkie domyślne ustawienia poleceń i pasków narzędzi.

P06: Nie mogę wydrukować rysunku w kolorze, wszystkie składniki są na wydruku czarne.
O: Przypuszczalnie rysunek został założony w starej wersji programu, nie obsługującej jeszcze osobnych definicji kolorów na ekranie i na wydruku. Aby zdefiniować kolory wydruku dla poszczególnych pisaków występujących na tym rysunku należy skorzystać z polecenia PIS.
Warto jeszcze upewnić się, że w "Układzie strony" zaznaczono opcję "Druk kolorowy" :-)

P07: Nie mogę zaimportować rysunku DXF, interCAD 'zawiesza się'.
O: Najprawdopodobniej jednak interCAD PL nie zawiesza się, wczytywanie rysunków DXF ma prawo trwać dość długo. Czas wczytywania zależy również od ustawień konfiguracji importu. Przy wczytywaniu większych rysunków DXF należy zarezerwować sobie trochę czasu. Na wolniejszych komputerach duże rysunki mogą wczytywać się nawet godzinę! W celu przyspieszenia importu plików DXF i DWG należy wyłączyć opcję "Monitorowania nagłówka" w konfiguracji importu.
Jeżeli będziemy otrzymywać wiele takich komunikatów, to w przyszłej wersji przywrócimy nasz własny, niedoskonały, lecz szybki moduł importujący pliki DXF.

P08: Mój Windows nie widzi zabezpieczenia sprzętowego!
O: Należy w takiej sytuacji pobrać z naszej strony z sekcji "Pliki, pliki"/"interCAD PL - serwis" nową wersję programu Hldrv32.exe i go zainstalować.
Nowe płyty instalacyjne interCAD PL zawierają ten plik na płycie, w folderze \System. Sposób instalacji zabezpieczenia opisano w pomocniku kontekstowym oraz w materiałach dostarczanych razem z oprogramowaniem. 

P09: Przestały mi działać makra, program wyświetla komunikat "Nie znaleziono zarejestrowanej biblioteki SaxBasic (sbpro_42.ocx)"
O: Najprawdopodobniej instalacja jakiegoś dodatkowego oprogramowania odrejestrowała bibliotekę sbpro_42.ocx. Najprostszą metodą jest ponowna instalacja programu interCAD PL, w trakcie której biblioteka powinna zostać poprawnie zarejestrowana. Jeżeli to nie pomoże, można spróbować ręcznej rejestracji biblioteki. Plik sbpro_42.ocx powinien już występować w folderze c:\Windows\System (lub c:\Winnt\System32 dla Windows NT/2000). Jeżeli korzystamy z programu typu Windows Commander, wystarczy przejść do folderu c:\Windows\System i wpisać polecenie
regsvr32 sbpro_42.ocx

Jeżeli nie używamy takiego programu, musimy przejść do okna DOSu (za pomocą ikony "MS DOS" lub opcji Start/Uruchom, polecenie "Command") i wpisać następujące polecenia:

c:
cd \Windows\System
regsvr32 sbpro_42.ocx

Biblioteka powinna zostać poprawnie zarejestrowana.


P10: Jak wstawić na rysunku symbol Ø?
O: Znak Ø nie jest bezpośrednio dostępny na klawiaturze. Aby wstawić go do tekstu należy użyć systemowej metody wstawiania znaków specjalnych. W tym celu należy uaktywnić klawisz <Num Lock>, przycisnąć klawisz <Alt> i wpisać na bloku numerycznym (po prawej stronie klawiatury) kod znaku. W przypadku Ø jest to 0248.

Uwaga!
Metoda ta jest zawsze skuteczna dla czcionek wektorowych interCADa (WTF), niestety, nie zawsze wystarcza dla czcionek True Type. W przypadku czcionek True Type należy dodatkowo zadbać o to, aby dla danego tekstu aktywny był skrypt "Zachodni", a nie domyślny "Europa Środkowa" (patrz lista wyboru "Skrypt" w oknie dialogowym konfigurowania czcionki). Pociąga to za sobą tą konsekwencję, że w takim tekście nie będą wyświetlane polskie znaki diakrytyczne (ą, ę, ć, ...). Tekst pisany czcionką True Type, który ma zawierać jednocześnie polskie znaki diakrytyczne oraz symbol Ø musi zostać rozbity na dwa osobne teksty.


P11: Źle drukują się teksty kreślone pod kątem różnym od 0 stopni, w których użyto czcionki TrueType (TTF).
O: W programie interCAD PL 2.63 dodano mechanizm umożliwiający korygowanie wyświetlania na podglądzie wydruku i korygowanie drukowania tekstów kreślonych czcionkami TrueType (TTF) pod kątem różnym od 0 stopni. Przy zastosowaniu niektórych sterowników drukarek w systemach Windows 95/98/ME kąty tekstów kreślonych czcionkami TrueType były niewłaściwie interpretowane. Konfigurowanie korygowania odbywa się za pomocą narzędzia interCAD Konfigurator (iCADCnf.exe od wersji 2.63) który opisany jest w sekcji "Programy pomocnicze" pomocnika kontekstowego.


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 06.06.2003