interCAD Wod-Kan

 

Wymagane oprogramowanie

System operacyjny

Aplikacja interCAD Wod-Kan może pracować w środowisku Windows 98/XP. W przypadku konfigurowania nowych stanowisk zalecamy polskie wersje Windows XP Pro. W przypadku wykorzystywania istniejących stanowisk komputerowych zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do Windows 98SE, Windows XP Pro.

Podstawowa platforma graficzna dla mapy numerycznej

Podstawową platformą dla części graficznej aplikacji interCAD Wod-Kan jest interCAD PL polskojęzyczny profesjonalny program CAD o szerokich możliwościach. Program interCAD PL jest wymagany na tych stanowiskach komputerowych, na których zainstalowano moduły interCAD Wod-Kan umożliwiające modyfikacje mapy numerycznej. W skład aplikacji interCAD Wod-Kan wchodzi przynajmniej jeden program interCAD PL.

Dodatkowa platforma graficzna dla mapy numerycznej

Na stanowiskach komputerowych, na których mapa numeryczna jest wykorzystywana, ale nie musi być bezpośrednio modyfikowana - zamiast programu interCAD PL można instalować program interCAD PL Viewer PLUS. Program interCAD PL Viewer PLUS, podobnie jak program interCAD PL, umożliwia pracę z mapą numeryczną i jej integrację z bazami danych, nie umożliwia jednak modyfikacji mapy numerycznej. interCAD PL Viewer PLUS jest idealną platformą programową dla stanowisk, na których wprowadza się jedynie dane do baz danych. Moduły, w skład których wchodzi interCAD PL Viewer Plus, wykorzystywane są również na stanowiskach komputerowych kierownictwa firmy i pozwalają na wykorzystywanie aplikacji interCAD Wod-Kan w procesie decyzyjnym. Zastosowanie na niektórych stanowiskach programu interCAD PL Viewer Plus zamiast interCAD PL znacząco obniża koszty instalacji oprogramowania.

Oprogramowanie sieciowe

Aplikacja interCAD Wod-Kan z założenia pracuje w sieci i wykorzystuje istniejące mechanizmy sieciowe. Jedynym wymaganiem dotyczącym oprogramowania sieciowego jest wymóg jego bezkonfliktowej pracy w środowisku Windows i zapewnienie przepustowości sieci zgodnej z potrzebami firmy.

 


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2004