interCAD Wod-Kan

 

Aplikacja interCAD Wod-Kan jest modułowym oprogramowaniem przeznaczonym dla przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych.

wodkan.gif (7560 bytes)

Aplikacja umożliwia stworzenie mapy numerycznej na bazie istniejących opracowań geodezyjnych, integrację mapy numerycznej z bazami danych, stałą bieżącą aktualizację mapy i baz danych oraz aktualizację na podstawie projektów lub inwentaryzacji, aktualizację danych informacjami pochodzącymi z różnych źródeł. Aplikacja interCAD Wod-Kan opracowana została jako elastyczne narzędzie wykorzystywane w codziennej pracy, umożliwiające śledzenie na bieżąco stanu szeroko rozumianej sieci i zachodzących w niej zdarzeń (np. awarii). Możliwy jest również dostęp do historii sieci (w tym na przykład historii i statystyk awarii w sieci).
Relacyjne bazy danych wykorzystywane w aplikacji zapisywane są standardowo w formacie MS Access (MDB), możliwe jest również wykorzystywanie danych zapisanych innych formatach. Otwarta i modułowa budowa aplikacji umożliwia integrację z różnorodnymi modułami symulacyjnymi i obliczeniowymi. 

Elementy składowe aplikacji

Aplikacja interCAD Wod-Kan ma budowę modułową, co istotnie ułatwia jej wdrażanie, rozbudowę i dostosowywanie do specyficznych potrzeb użytkowników. Aktualnie składa się z następujących modułów:

  1. Moduł mapy numerycznej (z programem interCAD PL).
  2. Moduł współpracy mapy numerycznej z bazami danych (z programem interCAD PL lub interCAD Viewer Plus).
  3. Moduł analiz oraz wyszukiwania i typowania.
  4. Moduł administratora przyznający uprawnienia dostępu.
  5. Moduły i aplikacje dodatkowe.
  6. Moduł ewidencji i obsługi awarii, remontów i przeglądów.

Poszczególne moduły są dostosowywane na etapie wdrażania do wyspecyfikowanych potrzeb użytkownika. Aplikacja może być rozbudowywana o dodatkowe moduły lub funkcje w zależności od aktualnych lub przewidywanych potrzeb użytkownika pojawiających się podczas codziennej pracy.

W przypadku, gdyby dział informatyczny firmy lub bezpośredni użytkownicy chcieli samodzielnie rozbudowywać aplikację interCAD Wod-Kan o dodatkowe moduły, należy zakupić pakiety odpowiednich języków programowania, na przykład Visual Basic, Delphi, czy też Visual C++. Współpraca z bazami danych aplikacji interCAD Wod-Kan możliwa jest również przy pomocy oprogramowania MS Access.


welllogo03.gif (164 bytes) Strona główna

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2004